کتاب‌های منتشر شده > اندیشمندان ایران و اسلام
خورشید ری؛ مروری بر زندگی و آثار یعقوب کلینی

خورشید ری؛ مروری بر زندگی و آثار یعقوب کلینی

شهر ری یکی از بزرگترین مراکز علمی و سیاسی و فرهنگی ایران بوده است و در متون تاریخی معتبر از آن و شهرهای اصفهان و نیشابور و بخارا به عنوان مهمترین مراکز سیاسی فرهنگی یاد کرده اند .کلینی یکی از بزرگترین دانشمندان و محدثان بزرگ شیعه است.وی از مجددین مذهب امامیه است. مولدش روستای کلین از توابع ری باستان بئده و مقبره ی پدرش یعقوب بن اسحاق هم امروز در بقایای آن روستا در جنوب شهر ری برجاست.کلینی در نیمه ی قرن سوم هجری در ری دیده به جهان گشود و در سال 328 یا 329 هجری در بغداد وفات کرد آنچه در این کتاب تقدیم خوانندگان می گردد مختصری در شرح احوال و آثار ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی رازی است.
 • نویسنده: منصور پهلوان
 • نوبت چاپ: اول1389
 • شمارگان: 2000 نسخه
 • قیمت: 2350 تومان
فقیه نیشابور؛ مروری بر زندگی و آثار فضل بن شاذان

فقیه نیشابور؛ مروری بر زندگی و آثار فضل بن شاذان

نیشابور یکی از مهم ترین مراکز تمدن مسلمانان است که در چنین هنگامه ای میدان برخورد فرقه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ است.در این میان در کهکشان خاندان حق طلبِ شاذان بن خلیل نیشابوری،ستاره ای به نام فضل بن شاذان طلوع می کند که به برکت علم آموزی از امامان معصوم به ویژه امام ابوالحسن الرضا(ع) و کسب محضر بعضی از خواص اصحاب آن بزرگمردان آسمانی،دین را از سرچشمه ی زلال آن فراگرفته و بر همان پایه های استوار ،کاخی از استدلال پی افکند که«از باد و باران نبیند گزند».کتاب حاضر به بررسی زندگی و آثار فضل بن شاذان نیشابوری می پردازد.
 • نویسنده: عبدالحسین طالعی
 • نوبت چاپ: اول1389
 • شمارگان: 2000 نسخه
 • قیمت: 2500 تومان
پرده گشا،راز نما؛ مروری بر زندگی و آثار رشیدالدین میبدی

پرده گشا،راز نما؛ مروری بر زندگی و آثار رشیدالدین میبدی

این کتاب به بررسی زندگی و آثار رشیدالدین ابوالفضل میبدی پرداخته است.آشنایی نگارنده ی این کتاب با میبدی به 25 سال پیش برمی گردد و آن زمانی بود که در کار پژوهش و شناخت ناموران دیار یزد بوده است.دیاری که به دلیل کویری بودن از مراکز مهم سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ایران دور مانده بود.یکی از گمنامان و کم نامان ای دیار،رشیدالدین ابوالفضل میبدی است که به دلیل عزیمت او به هرات به عشق مرادش خواجه عبدالله انصاری ،نامی از او باقی مانده است.در این کتاب کوشش می شود بر پایه ی برخی آثار بر جای مانده و سنگ قبرها و کتاب های تاریخی یزد زندگینامه ای از او نوشته شود.
 • نویسنده: حسین مسرت
 • نوبت چاپ: اول1389
 • شمارگان: 2000 نسخه
 • قیمت: 2750 تومان
نادره دوران؛ مروری بر زندگی و آثار ابوریحان بیرونی

نادره دوران؛ مروری بر زندگی و آثار ابوریحان بیرونی

بررسی احوال و آثار ابوریحان بیرونی ،دانشمند جامع العلوم ایرانی موضوع اصلی کتاب حاضر به شمار می رود اما برای آنکه خوانندگان از مراجعه ی مکرر به کتاب های دیگر بی نیاز شوند برخی موضوعات فرعی نیز در نهایت اختصار یاد شده است. در این کتاب به بررسی زادگاه ابوریحان،شرایط سیاسی اجتماعی ایران در سده های سوم تا پنجم قمری،زندگینامه و کارنامه ی علمی ابوریحان و شخصیت علمی ابوریحان پرداخته شده است.
 • نویسنده: آذر آقامیرزا
 • نوبت چاپ: اول1389
 • شمارگان: 2000 نسخه
 • قیمت: 3100 تومان
نادره کار؛ مروری بر زندگی و آثار رضا عباسی

نادره کار؛ مروری بر زندگی و آثار رضا عباسی

قلم زنی در تاریخ هنر ایران به ویژه عصر شاه عباس صفوی و نقاشی این دوران در اصفهان ِ نصف جهان یکی از شهرهای ایران در دوران شکوفایی علم،هنر و اندیشه،قطعا با نام آقا رضا، معروف به رضا عباسی هنرمند نقاش عصر شاه عباس پیوندی اساسی و واقعی دارد.رضا عباسی از نظر هوش،مهارت،چیره دستی،خلاقیت و صفای باطنی سرآمد دوران خود می باشد. نوآوری های او در عرصه ی در عرصه ی نقاشی به ویژه طرح رنگ و مضمون تحولی در سیر تاریخ هنر و فرهنگ ایران بوجود آورده است.شکل گیری مکتب بزرگ نقاشی اصفهان در نیمه ی اول قرن یازدهم هجری مولود این هوش و خلاقیت می باشد.
 • نویسنده: اصغر جوانی
 • نوبت چاپ: اول1389
 • شمارگان: 2000 نسخه
 • قیمت: 2350 تومان
طرز غزل؛ مروری بر زندگی و آثار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

طرز غزل؛ مروری بر زندگی و آثار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

شمس الدین محمد حافظ از بزرگترین شاعران زبان فارسی است . بی آنکه بخواهیم اهمیت شاعران دیگر را نادیده بگیریم باید پذیرفت که شعر هیچ شاعری به جایگاه شعر حافظ نرسیده است.در کتابی که پیش رو دارید نگاهی گذرا به زندگی حافظ انداخته ایم. همچنین به بررسی زمانه و محیط زندگانی او،بررسی دیوان شعرش که مهم ترین و ارزشمندترین سند اوست، رابطه ی حافظ با قرآن، بررسی ویژگی های شعر حافظ و رابطه ی حافظ با موسیقی پرداخته ایم.
 • نویسنده: علی اکبر احمدی دارانی
 • نوبت چاپ: اول1389
 • شمارگان: 2000 نسخه
 • قیمت: 2650 تومان
محدث صادق؛مروری بر زندگی و آثار شیخ صدوق

محدث صادق؛مروری بر زندگی و آثار شیخ صدوق

درباره ی شیخ صدوق گفته ها و نوشته های فراوانی در فارسی و عربی وجود دارد و کتب و مقالات متعددی در دسترس است که هر کدام به نحوی در روشن سازی شخصیت تابناک شیخ صدوق و معرفی آثار او موثر است.در کتاب حاضر ضمن استفاده مناسب از تجربیات تحقیقاتی پیشین، تلاشی به عمل آمد تا با مراجعه ی مستقیم به آثار موجود صدوق به تعریفی جدید در معرفی این دانشمند و کتاب های او اقدام شود و جهت خارج شدن کتاب از جنبه ی توصیفی صرف به گوشه هایی از افکار و عقاید شیخ صدوق و ذکر نمونه هایی از روایات موجود در آثار او توجه شود تا زمینه ای بهتر جهت آشنایی با فرهنگ غنی شیعه فراهم آید.
 • نویسنده: دکتر مجید معارف
 • نوبت چاپ: اول1389
 • شمارگان: 2000 نسخه
 • قیمت: 3250 تومان
ستاره ای از جبع؛مروری بر زندگی و آثار شهید ثانی

ستاره ای از جبع؛مروری بر زندگی و آثار شهید ثانی

در میان فقیهان نامور امامیه، زین الدین بن علی بن احمد عاملی مشهور به شهید ثانی یکی از برجسته ترین فقیهان شیعه است که در محافل علمی شیعه به سبب نگارش آثار مختلف شهرت یافته است.شهید ثانی فقیه برجسته ای است و بعد فقهی او در حقیقت مهم ترین بخش زندگی اوست. کتاب حاضر سعی دارد تا زندگی و حیات شهید ثانی را در چارچوب تحولات اجتماعی سیاسی قرن دهم هجری و تاسیس دولت صفویه و منازعات آن به دولت عثمانی نشان دهد.منازعات میان این دو دولت تاثیرات شگرفی در حیات گروه های شیعی خارج از قلمرو صفویه داشت که یکی از آنها شهادت شهید ثانی است.
 • نویسنده: محمد کاظم رحمتی
 • نوبت چاپ: اول1389
 • شمارگان: 2000 نسخه
 • قیمت: 2100 تومان
جستجوی دریا؛مروری بر زندگی و آثار خواجه عبالله انصاری

جستجوی دریا؛مروری بر زندگی و آثار خواجه عبالله انصاری

سرزمین ایران و بویژه خراسان همواره مهد پرورش عارفان و صوفیانی بوده است که هر یک به نوبه ی خوددر ساختن تاریخ و فرهنگاین کشور سهمی بسزا و تاثیری ماندگار داشته اند.یکی از این بزرگان خواجه عبالله انصاری است که تاثیرات ژرف او در حوزه های عرفان، تصوف، اخلاق و تفسیر انکارناپذیر است.او با تاثیر پذیری فراوان از قرآن و احادیث کوشید تا عرفان توام با شریعت و تصوف همراه با آداب و سنن مذهبی را گسترش دهد و در این راه از ناملایمات روزگار و کینه ورزی های مخالفان هیچگاه نهراسید و حتی زحمت تبعیدو رنج زندان را بر خود هموار ساخت.این کتاب کوششی ناچیز در جهت شناساندن بیشتر این پیر فرزانه به نسل جوان و پویای معاصر است.
 • نویسنده: سلمان ساکت
 • نوبت چاپ: اول1389
 • شمارگان: 2000 نسخه
 • قیمت: 2350 تومان
پیشوای حکمت ایمانیان؛مروری بر زندگی و آثار شیخ بهایی

پیشوای حکمت ایمانیان؛مروری بر زندگی و آثار شیخ بهایی

شیخ بهایی از مفاخر تراز اول جهان اسلام است و شاید بی مبالغه بتوان او را درخشان ترین شخصیت علمی اسلامی در سده های دهم و یازدهم هجری خواند.او در شعبه های مختلف علوم زمان خویش مهارت داشت و به قول قدما مردی ذوفنون بود. حتی در دانش هایی بصیرت و مهارت داشت که پیش از وی کمتر دانشمندی در جهان اسلام گرد آنها برآمده است.افزون بر تبحر در دانش های گوناگون ، جاذبه های شخصیت انسانی و کارنامه پربار فضائل و مکارم شیخ بهایی یاد و نام او را در فرهنگ ما پاینده ساخته است.کتاب حاضر گوشه ه ای از احوالات و قال و مقال شیخ را بازگو می کند.
 • نویسنده: جویا جهانبخش
 • نوبت چاپ: اول1388
 • نوبت چاپ: دوم 1390 
 • شمارگان: 1500 نسخه
 • قیمت: 3200 تومان
تعداد کل: 38
Designed and Developed by DORHOST

استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.