دیگر مطالب کتاب‌های منتشر شده
روش تحقیق کیفی در علوم ارتباطات

روش تحقیق کیفی در علوم ارتباطات

کتاب‌های منتشر شده > ارتباطات و رسانه  - سخنی به گزاف نیست اگر بگو ییم انسا نها همچون ماهیانی هستند که در دریای ارتباطات به دنیا می آیند، شکل میگیرند، و زندگی خود را به سر می برند. بی ارتباطات،شاید انسان، هرگز «انسان » به معنایی که میشناسیم، نمیتوانست بوده باشد.
  • نویسنده:    تامس آر لیندلف،برایان سی تیلور
  • نوبت چاپ:  دوم 
  • سال چاپ:  1392
  • شمارگان:   1000نسخه
  • قیمت:       20000تومان

 

سخنی به گزاف نیست اگر بگو ییم انسا نها همچون ماهیانی هستند که در دریای
ارتباطات به دنیا م یآیند، شکل م یگیرند، و زندگی خود را به سر م یبرند. بی ارتباطات،
شاید انسان، هرگز «انسان » به معنایی که م یشناسیم، نم یتوانست بوده باشد. به تعبیر جان
فیسک )فیسک، 1995a (، فرهنگ بدون ارتباطات خواهد مرد. گستردگی و بداهت
وجود این دریا اما، را هها را برای شناخت آن مه آلود و مبهم کرده است. مثلاً باید
تأ یکد کرد که ارتباطات هم تح تتأثیر تحولات جامع. انسانی دگرگونی پیدا کرده، هم
عامل )مشوق یا مانع( بروز بسیاری تغییرات در آن شده است. به بیان دیگر، تغییرات «فن
شناختی » و «ارتباطات »، نسبتی وثیق با هم داشت هاند. اما، جنب ههای چشمگیر ف نشناختی و
رابط. متقابل ساختارهای اجتماعی با این تحولات، نمایانگر تمامی ویژگ یهای ارتباطات
نیست؛ ای نها همه در ظرف معناهای انسانی رخ داده است: ارتباطات در زمین. فرهنگی
جوامع مختلف شکل م یگیرد و لذا به همان اندازه هم متعلق به حوز. فرهنگ و معناست.
بر این اساس، نه م یتوان و نه م یباید بر یکی از وجوه فرهنگی، سیاسی، یا اجتماعی
ارتباطات، به قیمت نادیده گرفتن دیگری، تأکید کرد.

کد مطلب: 16483
زمان انتشار: سه شنبه 16 مهر 1392 - 13:20:09
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 6-3

Designed and Developed by DORHOST

استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.