دیگر مطالب کتاب‌های منتشر شده
روش های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات

روش های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات

کتاب‌های منتشر شده > ارتباطات و رسانه  - .

 

 

  • نویسندگان: تامس آر. لیندلف، برایان سی. تیلور
  • مترجم: عبدالله گیویان
  • ویراستار: بهار رهادوست
  • نوبت چاپ: اول 1388
  • شمارگان: 1500 نسخه
  • قیمت: 10000 تومان
  • ناشر: انتشارات همشهری

******

 

فهرست کتاب:


مقدمة مترجم

دیباچه

 

فصل 1

مقدمه‏ای بر پژوهش کیفی در علم ارتباطات

پوزیتیویسم، پساپوزیتیویسم، و تفسیرگرایی: تاریخچه و بررسی پژوهش کیفی در ارتباطات

تفاهم

پژوهش طبیعت‏گرا‏

مردم‌نگاری

پژوهش کیفی

نگاهی دقیق‏تر به انجام پژوهش کیفی در علم ارتباطات

ارتباطات بین‌فردی

زبان و تعامل اجتماعی

ارتباطات گروهی

ارتباطات سازمانی

 ارتباطات بین‌فرهنگی

مطالعات فرهنگی و رسانه​ای

اجراپژوهی

ارتباطات کاربردی

ارتباطات سلامت

نتیجه‏گیری

 

فصل 2

سنت های نظری و پژوهش های کیفی در علم ارتباطات

تفهم

شوتز و پدیدارشناسی اجتماعی

اتنومتدولوژی

تعامل‏گرا‏یی نمادین

مردمنگاری ارتباطات

نظریۀ انتقادی

نظریۀ انتقادی مدرنیستی

نظریۀ انتقادی پسامدرنیستی

فمینیسم

مطالعات فرهنگی

نتیجه‏گیری

 

فصل 3

طراحی پژوهش 1: برنامه ریزی

سرآغاز: درجستجوی موضوع پژوهش

مروی بر فرایند پژوهش کیفی

منابع برای یافتن موضوع پژوهش

نظریه‏ها و ادبیات پژوهش

مسائل عمومی

تجربه‏ها و امکانات شخصی

تأمین منابع مالی برپایۀ اولویت‏ها

پرسش از خودمان

پرسش دربارۀ عرصة پژوهش

طرح پیشنهادی پژوهش

عنوان

چکیده یا خلاصه

دلایل منطقی انجام پژوهش

قلمروهای نظری و مفهومی پژوهش

فرضیه‏ها یا پرسش‏های پژوهش

روش‏شناسی، دستورکار و تدارکات

تحلیل

برنامۀ زمان​بندی شده

مراقبت از آزمودنی‏ها در پژوهش کیفی

رضایت آگاهانه

ابزارها

جمعیت‏های آسیب​پذیر

دسترسی به اطلاعات

بازنمایی متنی آزمودنی‏ها

نتیجه‏گیری

تمرین‏ها

 

فصل 4

طراحی پژوهش 2: آغاز به ‏کار

برقراری ارتباط با عرصه

مذاکره برای دسترسی به محل پژوهش

مذاکره در باب روابط

مشخص کردن تعهد‏ها و مسئولیت‏ها

مشخص کردن چشم‏انداز پژوهش

روش‏های اکتشافی

نقشه‏ها

رسانه‏های دیداری

اسناد

روزنگار پژوهش

منابع کمّی

مصاحبه‏های توجیهی

نمونه‏گیری

واحدهای نمونه‏گیری

راهبردهای نمونه‏گیری

حجم نمونه

نتیجهگیری

تمرین‏ها

 

فصل 5

مشاهده، یادگیری و گزارش

مشاهدۀ مشارکتی کارآمد

تحمل درحاشیه بودن

تنوع ضروری

تجسم و عینیت بخشیدن

تصمیم‏گیری آنی

اخلاقی بودن

اهمیت تفاوت‏ها

سازگارشدن با نقش‏ها

نقش‏های مبتنی بر میزان مشارکت

نقش‏های مبتنی بر کارکرد اجتماعی

مشاهده تاکتیکی

کنشگران کیستند؟

عرصه چگونه سازمان یافته است؟

تعامل‏های نخستین چگونه رخ می‏دهند؟

کنشگران چگونه توجه یکدیگر را طلب می‏کنند؟

کنشگران کی و کجا تعامل می‏ورزند؟

چه رویدادهایی مهم‏ هستند؟

نگارش یادداشت‏های میدانی

پیش‌نویس‏ها و تذکاریه‏ها

یادداشت‏های میدانی

یادداشت‏های روزانه و دفتر‏های خاطرات

نتیجه‏گیری

تمرین‏ها

 

فصل 6

پرسیدن، گوش کردن و گفتن

هدف‏های مصاحبه‏های کیفی

انواع مصاحبه در حوزۀ ارتباطات

مصاحبه‏های مردم‌نگارانه

مصاحبه با افراد مطلع

مصاحبه با پاسخگویان

مصاحبه‏های روایی

مصاحبه‏های متمرکزگروهی

انجام مصاحبه

محیط و زمینۀ مصاحبه

ضبط مصاحبه‏ها

ارتباط و حسن تفاهم

گوش دادن

طراحی و کاربرد پرسش

برنامه‏ها و راهنماهای مصاحبه

پرسش‏های غیرراهنما

پرسش‏های پایان مصاحبه

پیاده کردن مصاحبه‏ها

نتیجه‏گیری

تمرین‏ها

 

فصل 7

تحلیل و تفسیر کیفی

تحلیل

تحلیل اولیه: یادداشت‏های حاشیه صحنه، اظهارنظرها و یادداشت‏های ضمنی

کدگذاری و مقوله‏بندی

نظریۀ زمینۀ مبنا

تحلیل موارد منفی

ترک میدان پژوهش

ابزارهای دستی و رایانه‏ای تحلیل

روش‏های دستی

نرم‏افزارهای رایانه‏ای تحلیل داده‏های کیفی

تفسیر

راهبرد استعاری

راهبرد نمایشی

راهبرد پدیدارشناختی

نظریه

ارزشیابی تفسیرها

مثلث‌سازی و جداسازی

اعتبارسنجی توسط مشارکت‏کنندگان

نتیجه‏گیری

تمرین‏ها

 

فصل 8

پژوهش کیفی و ارتباطات رایانه‏ای

طرحی کلی از ارتباطات رایانه‏ای

اشکال گوناگون ارتباطات رایانهای

ایمیل (پست الکترونیکی)

نظام‏های خبرنامه‌ای

گپ اینترنتی

قلمروهای چند کاربر

شبکه‏های جهانگستر (صفحات وب)

چرا مطالعۀ ارتباطات رایانه‏ای؟

قلمروهای اصلی در مطالعه ارتباطات رایانهای

هویت

روابط

اجتماع

مسائل روش‏شناختی در مطالعات کیفی ارتباطات رایانه‏ای

طرح: مفهوم‌پردازی میدان و مکان ارتباطات رایانه‏ای

مشاهده و مشارکت

مصاحبه

گردآوری و تحلیل داده‏ها

ملاحظات اخلاقی

نتیجه‏گیری؛ سایبورگ‏های کیفی:آینده پژوهش در ارتباطات رایانهای

تمرین‏ها

 

فصل 9

تألیف و نگارش

عرضة عمومی پژوهش

بحران بازنمایی

پس از افول پوزیتیویسم: خوانش و نگارش پژوهش کیفی

صدا

حضور روایی

پیوند ژانر ـ مخاطب

قالب‏های غیر سنتی نگارش: نوآوری و مناقشه

سیاست‏های دانشگاهی و انجام پژوهش‏های کیفی

هنر و فن نگارش: راهبردها و شیوه‏ها

پردة اول

پردة دوم

پردة سوم

پردة چهارم

مراجعه به موارد واقعی

سخنی درباب مرزها

همرنگ جماعت شدن

چند نکتة پایانی درباب نگارش

سخنان پایانی

تمرین‏ها

 

منابع

نمایه
پشت جلد کتاب:

آشنایی با روش‏های کیفی به عنوان نوع دیگری از نگاه به پدیده‏های ارتباطی و نوعاً تلقی فرهنگی و معنایی از آن، همان‏طور که در جهان، در ایران عزیز ما هم رو به گسترش است. سنت تأویل و تفسیر که ریشه در علوم دینی دارد و از خصایل فرهنگی سرزمین ما به حساب می‏آید، به شیوه‏های مختلف مورد اقبال قرار گرفته است. این موضوع را می‏توان در بسیاری از دانشکده‏ها و مراکز تحقیقاتی که دغدغه‏شان فرهنگ است، به ‏وضوح مشاهده کرد. این شواهد، حکایت از پیدایی نسل جدیدی از محققان دارد که در پی آنند تا دانش ارتباطات به‏منزلۀ امری فرهنگی را با صفت بومی، بشناسند و بشناسانند.

 

 

کد مطلب: 16356
زمان انتشار: شنبه 27 آذر 1389 - 10:19:28
نظرات [2 ]
مجتبی جمعه 20 اردیبهشت 1392 - 10:57:54
با سلام - من از شهرستان اقلید هستم . امکان آمدن به تهران فراهم نیست . نمیتوانید فایل pdf کتاب روش تحقیق کیفی در علوم ارتباطات رو در سایت قرار بدید؟ با تشکر پاسخ: کتاب روش تحقیق کیفی چاپ تمام است و امکان قراردادن فایل پی دی اف آن نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد
asnafi دوشنبه 16 خرداد 1390 - 20:45:22
سلام من این کتاب رو در هیچ کتاب فروشی پیدا نکردم.لطفا راهنمائی کنید جواب: با سلام به شما مخاطب گرامي در حال حاضر مي توانيد مي توانيد كتاب خود را از فروشگاه كتاب همشهري واقع در خ كريمخان - روبروي ايرانشهر - پلاك 101 - جنب ساختمان مجلات همشهري - مراجعه فرمائيد يا كتابفروشي آگاه واقع در خ انقلاب - بين 12 فروردين و ارديبهشت - شماره 1340 تهيه كنيد. .. .
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 5-4

Designed and Developed by DORHOST

استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.